KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock;

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia, statutu MOKTiS, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zapisanych w ww. ust. 3;

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów, celu powierzenia danych osobowych oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające obowiązujących przepisów prawa;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody;

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Miejski Ośrodek, Kultury, Turystyki i Sportu do Państw trzecich.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu

Tomasz Winnicki