Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.moktis.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 5.09.2022r

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.09.2022r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i grafik

 • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów wideo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 5.09.2022r

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 5.09.2022r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności - Pan Jarosław Kopaczewski.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 22 779 36 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna biura

Biuro Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zlokalizowane jest w centrum miasta Otwocka, przy ul. Armii Krajowej blisko przystanków autobusowych: ZTM 702 - ul. Armii Krajowej, darmowej komunikacji miejskiej przy ul. Andriollego oraz stacji PKP - ul. Orla
Biuro mieści się w budynku Teatru im. Stefana Jaracza.


Dostępność architektoniczna Teatru Stefana Jaracza i kina Oaza :

 • Do budynku prowadzą trzy dojścia z poziomu parteru:  od ul. Armii Krajowej, Hożej i Sosnowej.

 • Pierwsze wejście dla widzów od ulicy Hożej znajduje się na poziomie chodnika, bez konieczności używania pochylni, szerokość drzwi, których oba skrzydła mogą być otwarte na oścież, jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku. Drugie od strony ulicy Armii Krajowej posiada bariery architektoniczne: próg, ciężkie drzwi frontowe. Trzecie wejście służbowe znajduje się od strony ul. Sosnowej. Wejście przeznaczone wyłącznie do użytku przez pracowników oraz aktorów. Do drzwi prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia głównego, na parterze. Kasjer ma możliwość wyjścia z kasy i indywidualnej obsługi widza.

 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta: damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren Teatru na którym znajduje się budynek nie jest ogrodzony i posiada parkingu dla petentów.

 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ulicy Hożej i zlokalizowane jest w pobliżu wejścia do budynku.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Sala widowiskowa jest ogólnodostępna. W Sali widowiskowej przewidziane są miejsca na wózki inwalidzkie. Drzwi wejściowe są szerokie, rozkładane tak aby każdy wózek mógł przejechać przez nie. Liczba miejsc na wózki inwalidzkie jest ograniczona, a kolejne rzędy znajdują się na podwyższeniu. Wejście na scenę jest utrudnione. Bariery architektoniczne: brak podjazdu na scenę. Wjazd wózkiem na scenę musi odbyć się poprzez skorzystanie z podjazdu od strony ulicy Sosnowej.

 • Biura oraz balkon znajdują się na pierwszym piętrze, na które można dostać się jedynie po schodach – brak windy.

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

 

Dostępność architektoniczna budynku Klubu Smok :

 • Do budynku prowadzą dwa dojścia:  od ul. Warszawskiej oraz od tyłu od strony osiedla.

 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

 • Do wejścia prowadzą schody.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na pierwsze piętro budynku prowadzi klatka schodowa, znajduje się na wprost wejścia głównego.

 • Toalety znajdują się na piętrze i nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren na którym znajduje się budynek Klubu nie jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.

 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się obok budynku od strony osiedla.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

 • Klub znajduje się w pobliżu dworca PKP Otwock.

 

Dostępność architektoniczna budynku Klubu Mlądz :

 

 • Do budynku prowadzą dwa dojścia:  od ul. Majowej oraz od tyłu od strony ulicy Jabłońskiej.

 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć,

 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały parter budynku.

 • Toalety znajdują się na parterze i nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren na którym znajduje się budynek Klubu jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku.

 • Dojazd do Klubu możliwy jest poprzez darmową komunikację miejską, przystanki znajdują się nieopodal Klubu przy ulicy Majowej.

 

Dostępność architektoniczna Miejskiej Hali Sportowej:

 

 • Do budynku prowadzą trzy dojścia: Główne wejście znajduje się od strony ulicy Sportowej, nie posiada barier architektonicznych, wejście odbywa się z poziomu chodnika, drzwi są dostosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Drugie wejście jest wejściem technicznym i prowadzi do holu głównego. Trzecie wejście jest to wejście służbowe od strony ulicy Karczewskiej posiada barierę architektoniczną w postaci schodków.

 • Dojście do budynku wykonane jest z szerokiej ścieżki asfaltowej.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I piętro budynku prowadzi klatka schodowa – na prawo od wejścia głównego. Wejście do szatni oraz na halę sportową nie posiada barier architektonicznych.

 • Toalety znajdują się na parterze i nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w drugim budynku.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren na którym znajduje się budynek nie jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.

 • Nie jest wyznaczoe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku

 

Dostępność architektoniczna Budynku na Miejskich Terenach Sportowych „hotel”

 

 • Do budynku prowadzą dwa dojścia: Główne wejście znajduje się od strony ulicy wewnętrznej, wejście odbywa się schodami lub pochylnią dla wózków inwalidzkich, drzwi są dostosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Drugie wejście jest wejściem technicznym i prowadzi bezpośrednio na salę treningową. Drzwi są wąskie, nie ma pochylni, natomiast posiada barierę architektoniczną w postaci schodków.

 • Dojście do budynku wykonane jest z szerokiej ścieżki asfaltowej.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie i nie zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I piętro budynku prowadzi klatka schodowa – na wprost od wejścia głównego. Wejście do szatni oraz na salę treningową nie posiada odpowiednio szerokich drzwi.

 • Toalety znajdują się na parterze i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren na którym znajduje się budynek nie jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.

 • Nie jest wyznaczoe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku

 

 

Dostępność architektoniczna budynku Muzeum Ziemi Otwockiej :

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Do budynku prowadzą dwa dojścia:  wejście główne znajduje się od frontu budynku, wejście służbowe znajduję się na boku budynku. Wejście do budynku odbywa się poprzez wysokie schody, brak platformy oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Droga prowadząca do budynku wykonany jest z zabytkowej trylinki, która posiada wiele nierówności.

 • Wejścia zabezpieczone są kratami które dodatkowo utrudniają poruszanie się.

 • Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 • Do wejścia prowadzą wysokie schody.

 • W budynku oprócz głownego holu i połączonych z nim sal ekspozycyjnych nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim,

 • Toalety znajdują się na parterze i nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren na którym znajduje się budynek Muzeum nie jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.

 • Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych,

 • W budynku nie ma specjalnych urządzeń audio i video ułatwiających poruszanie się po budynku

 • Budynek znajduje się na obrzeżach miasta, dojazd możliwy jest jedynie we własnym zakresie.